Ett fossilfritt liv inom en generation

Se hela filmen

Vi på Vattenfall har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. För att lyckas måste vi, som ett av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det räcker inte. För att bidra till ett fossilfritt samhälle måste vi göra mer än att enbart fokusera på hållbar energiproduktion.

För vi är övertygade om att om vi ska göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation måste vi nämligen se på utmaningen ur ett bredare perspektiv än att enbart producera energi på ett hållbart sätt. Och vi måste göra det i stor skala.

Följ med oss på vägen mot fossilfritt liv.

InCharge

Ett nätverk med laddstationer för att driva på övergången till elfordon.

InHouse

Ett nytt sätt för fastigheter att kunna producera sin egen förnybara energi.

HYBRIT

En ny typ av stålproduktion där utsläppen består av vatten istället för koldioxid.

Var befinner vi oss?

Följ vår resa mot en fossilfri framtid genom resultat och prognoser från några av våra pågående projekt.

Läs mer

Produktionsmix El

  • 27% Vattenkraft

  • 42% Kärnkraft

  • 24% Fossila bränslen

  • 6% Vindkraft

  • 0% Biomassa

Produktionsmix Värme

  • 22% Biomassa

  • 77% Fossila bränslen

CO2-utsläpp Milj ton, 1990-2050 (prognos)

  • A Avreglering av Europas energimarknader startar.
  • B Vattenfall växer internationellt. Förvärv i Europa inklusive tysk brunkolsverksamhet.
  • C Pågående övergång att bli helt fossilfria inom en generation.

CO2-plan

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. För att begränsa jordens uppvärmning till 2 grader krävs att vi inte släpper ut några växthusgaser alls under andra halvan av det här århundradet.

Mycket kraft läggs på att begränsa uppvärmningen ytterligare, till endast 1,5 grader. Det kräver att världen lyckas stoppa utsläppen av co2 redan mellan 2030 – 2050.

I grafen här intill kan du se hur Vattenfalls utsläpp förändrats över tid, och vår prognos för den närmaste framtiden.

Det finns lösningar för barns klimatoro

Inte för att unga går omkring och oroar sig över världsproblem hela tiden. Men vår undersökning visar att av alla stora globala utmaningar i världen, upplever barn att klimatförändringar och klimatrelaterade naturkatastrofer är de två största orosmolnen idag. I åldern 12–16 är man nästan lika orolig för klimatförändringar som man är för terrorattacker och mobbing i skolan. För att motverka barns oro lyfter vi på Vattenfall fram våra lösningar som kan göra det möjligt att leva fossilfritt och klimatsmart inom en generation. Den unga generationen ska bara behöva bekymra sig över små saker. Inte över klimatförändringar.

Vill du veta mer?

Hur påverkas miljön av vindkraft?

Hur klimatsmart är tillverkningen av elbatterier?

Vilka miljöhot finns med kärnkraft?

Är kärnkraft en dålig energikälla?

Vad hände med brunkolen?

Äger ni fortfarande kolkraftverk?

Hur möter ni behovet från framtidens elbilar?

Läs mer om vår riktning och vår nya visuella identitet